Sound Crazy

Serwis kultury

Podstawowe informacje na temat tego, w jaki sposób wypełnić roczne zeznanie podatkowe.

Jednym z obowiązków wszystkich podatników jest rozliczenie się z uzyskanych dochodów. W naszym kraju wszystko to się odbywa po zakończeniu roku podatkowego, a wszystko jest określone w odpowiednich przepisach. Przez cały rok pracy pracownicy płacą zaliczki na podatek dochodowy. Później w styczniu i lutym kolejnego roku dostać oni powinni od swoich pracodawców rozliczenie wszystkich uzyskanych zaliczek i dochodów.


finasne
Napisał: peddhapati
Na podstawie: http://www.flickr.com
Jeżeli ktoś pracował w czasie roku w różnych miejscach, to takich dokumentów dostanie kilka, każdy z innego miejsca.

Zaciekawił Cię ten wątek? Zatem wejdź w link do serwisu polskie markety spożywcze i ciesz się innymi faktami. W razie pewnych wahań - odezwij się do nas.

Do rozliczenia podatków w danym roku wchodzą jeszcze pozostałe dochody, jakie się uzyskało. Może to być na przykład wynajęcie lokalu mieszkalnego czy zyski z akcji, to wszystko również należy przedstawić w swoim zeznaniu podatkowym. W praktyce każdy uzyskany w poprzednim roku przychód powinien być wyszczególniony w picie, zatajenie czegoś wiązać się będzie z poważnymi konsekwencjami. Czasu na wypełnienie i przekazanie pitu do urzędu skarbowego jest całkiem dużo, bo całe cztery miesiące. Termin na dopełnienie formalności upływa bowiem 30 kwietnia, a jeśli będzie to dzień wolny od pracy, to przesuwa się na maj. W zeznaniu w pierwszej jego części pisze się wszystkie osobowe dane, koniecznie z nipem. Następne części to wykaz dochodów, kosztów i zapłaconych wcześniej zaliczek. Tu należy podać wszystkie uzyskiwane dochody, biorąc je z dokumentów otrzymanych od pracodawców i uzupełniając o pozostałe rzeczy.


jeden procent podatku
Napisał: Images Money
Na podstawie: http://www.flickr.com
Jeśli rozliczenie będzie ze współmałżonkiem, to do wypełnienia będą obie części tej sekcji.https://www.pitprojekt.pl/bazawiedzy/nierezydent-podatkowy-pit/ pit projektAktualnie istnieje możliwość odjęcia od przychodu lub podatku pewnych rzeczy, i do tego właśnie będą służyć kolejne sekcje. Podaje się tam kwoty zapłaconych składek zdrowotnych i społecznych, a dodatkowo wszelkie ulgi, na przykład na dzieci albo remontowe. Po uwzględnieniu tych wszystkich elementów otrzymuje się ostateczną kwotę podatku, którą trzeba będzie zapłacić do urzędu skarbowego. Na koniec można od niej odliczyć 1 procent podatku - jaki będzie przelany na konto instytucji publicznej użyteczności.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-12-29 09:06:46
Tagi: koszt, składki, obowiązek, dochód